Tarostrade.com
3

Vilkår og betingelser

 

Taros Trade BG LTD

VAT BG160121185

Nestor Abadjiev 59, Plovdiv 4000, Bulgaria

 

Du kan returnere dit køb til os i dets oprindelige stand indenfor 14 dage efter den dato, hvor du har modtaget varen, med forseglinger, krympefolie, papemballage og klistermærker intakte, hvorefter vi udsteder en fuld refundering til den pris, du har betalt for varen. (ikke porto). Enhver del, som er blevet returneret efter 14.

Disse vilkår og betingelser udgør det grundlag, hvorpå du kan besøge os og vores hjemmeside. Læs dem venligst omhyggeligt, da de indeholder vigtige oplysninger.

 

Generelle vilkår og betingelser

Dette hjemmeside ejes og drives af Taros Trade BG LTD. Hvis du har spørgsmål omkring disse vilkår og betingelser, eller hvis du har kommentarer til eller klager over vores hjemmeside, kan du kontakte os på info@tarostrade.com eller +359 885 608 501.

 

 

1. Kontrakten mellem os

Vi skal modtage betaling af hele prisen for de varer, du bestiller, før din ordre kan accepteres. [Når vi har modtaget betalingen, bekræfter vi, at din ordre er blevet accepteret, ved at sende en e-mail til dig på den e-mail-adresse, du angiver i ordren] (eller) [Din betaling af prisen for varerne udgør et tilbud fra din side om at købe varerne, som vi anser for at være accepteret, når vi sender dig en e-mail om, at varerne er blevet sendt til dig]. Vores accept af din ordre skaber en juridisk bindende kontrakt mellem os.

 

2. Ejerskab af rettigheder

Alle rettigheder, herunder ophavsret, til hjemmeside er ejet af eller licenseret til Taros Trade BG LTD. Enhver brug af denne hjemmeside eller dens indhold, herunder kopiering eller opbevaring af den eller af det, helt eller delvist, undtagen til dit eget personlige, ikke-kommercielle brug, er forbudt uden vores tilladelse. Du må ikke ændre, distribuere eller genopslå noget som helst fra denne hjemmeside til noget som helst formål.

 

3. Nøjagtigheden af indholdet

Vi har især sørget for, under udarbejdelsen af indholdet af denne hjemmeside, at sikre, at de anførte priser er korrekte på tidspunktet for udgivelsen, og at alle varerne er blevet retfærdigt beskrevet. Dog vil ordrer kun blive accepteret, hvis der ikke er væsentlige fejl i beskrivelsen af varerne eller deres priser som annonceret på denne hjemmeside. Vægte, dimensioner og kapaciteter opgivet om varerne er kun omtrentlige.

 

4. Skader på din computer

Vi forsøger at sikre, at denne hjemmeside er fri for virus eller fejl. Dog kan vi ikke garantere, at din brug af denne hjemmeside, eller hjemmesider, som er tilgængelige via den, ikke vil forårsage skade på din computer. Det er dit ansvar at sikre, at det rigtige udstyr er til rådighed, for at kunne bruge hjemmesiden. Undtagen i tilfælde af uagtsomhed fra vores side, tager vi ikke ansvar for nogen som helst person for tab eller skade, som kan opstå på computerudstyr, som følge af brugen af denne hjemmeside.

 

5. Tilgængelighed

Alle ordrer er genstand for accept og tilgængelighed. Hvis de varer, du har bestilt, ikke er tilgængelige fra lageret, vil vi kontakte dig via e-mail eller telefon (hvis du har givet os oplysningerne). Du vil have mulighed for enten at vente, indtil varen er på lager, eller at annullere din ordre.

 

6. Fejl i bestillingen

Du kan rette fejl i din ordre op til det punkt, hvor du klikker på "Indsend" under bestillingsprocessen.

 

7. Pris

Priserne, som skal betales for varer, du bestiller, er anført på vores hjemmeside. Alle priser er inklusive moms til de nuværende satser, og er korrekte på tidspunktet for at indtastningen af oplysningerne.

 

Hvor det ikke er muligt at acceptere din ordre om at købe varer med specifikationerne og beskrivelserne til den angivne pris, vil vi informere dig via e-mail, tilbyde at sælge dig varerne med specifikationerne og beskrivelserne til den pris, som er angivet i e-mailen, og oplyse den periode, hvori tilbuddet eller prisen er gyldig.

 

 

8. Betalingsbetingelser

Vi opkræver betaling fra din betalingskortkonto ved modtagelsen af din ordre, medmindre leveringen ikke kan fuldføres indenfor 30 dage. Vi påtager os ikke ansvaret, hvis en leverance bliver forsinket, fordi du ikke gav os de korrekte betalingsoplysninger. Hvis det ikke er muligt at opnå fuld betaling for varerne fra din konto, så kan vi ophæve kontrakten og / eller suspendere yderligere leverancer til dig. Dette påvirker ikke andre rettigheder, vi måtte have.

 

9. Leveringsomkostninger

Leveringsomkostninger varierer efter typen af bestilte varer, og kan ikke refunderes.

 

 

10. Levering

10.1 Vores leveringsomkostninger er anført på siden for hver enkelt vare på vores hjemmeside.

 

 10.2 Du vil blive påbudt at betale ekstra for levering, og det er måske ikke muligt for os at levere, til visse steder.

 

Vi leverer varerne til den adresse, du angiver vedrørende levering i din bestilling. Det er vigtigt, at denne adresse er præcis. Vær venligst præcis angående, hvor du gerne vil have varerne stillet, hvis du er ude, når vi leverer. Vi påtager os ikke ansvar for tab eller beskadigelse af varerne, når de er blevet leveret i overensstemmelse med dine leveringsinstrukser (medmindre dette skyldes vores uagtsomhed). Vi bestræber os på at levere varerne senest den dato, som er anført for leveringen, men leveringstiderne er ikke garanterede. Hvis leveringen er forsinket på grund af forhold uden for vores rimelige kontrol, vil leveringsdatoen forlænges med en rimelig periode, og vi vil kontakte dig for at fastlægge et andet tidspunkt. De sædvanlige leveringstider for lande i EU er 4-7 hverdage og 10-20 dage for Asien og Amerika.

 

10.4          Du bliver ejer af de varer, du har bestilt, når de er blevet leveret til dig. Når varerne er blevet leveret til dig, har du ansvaret for dem, og vi tager ikke ansvar for tab eller ødelæggelse af dem.

11. Risiko og ejerskab

Risikoen for skader på eller tab af varerne overgår til dig på tidspunktet for levering til dig, eller hvis du undlader at modtage leveringen på det aftalte tidspunkt, det tidspunkt, hvor vi forsøgte at levere. Du ejer først varerne, når de er blevet leveret, og når vi har modtaget en godkendt betaling af hele beløbet.

 

12. Bekræftelse på og accept af din ordre

Du skal give os din e-mail-adresse, og vi vil give dig besked via e-mail så hurtigt som muligt, for at bekræfte modtagelsen af din ordre og e-maile dig igen for at bekræfte oplysningerne. Accept af din ordre vil finde sted ved afsendelsen af de(n) bestilte vare(r).

 

13. Annulleringsrettigheder

13.1 Du har juridisk ret til at annullere din ordre indenfor syv dage efter modtagelsen af dine varer (med undtagelse af varer, der er lavet på bestilling). Du behøver ikke at give os nogen grund til, hvorfor du annullerer din kontrakt, og du skal heller ikke betale nogen bøde. Dog skal du give os besked, hvis du ønsker at annullere din kontrakt.

 

 13.2 Du kan ikke annullere din kontrakt, hvis de varer, du har bestilt, er aviser eller blade, eller hvis du har taget lyd- eller videooptagelser eller computerprogrammer ud af den forseglede emballage, hvori de blev leveret til dig.

 

13.3 Hvis du har modtaget varerne før, du annullerer din kontrakt, skal du derefter (medmindre det hører under punkt 13.2, hvor du ikke har ret til at annullere) sende varerne tilbage til vores kontaktadresse på din egen regning og risiko. Hvis du annullerer din kontrakt, men vi allerede har behandlet varerne til levering, må du ikke udpakke varerne, når du modtager dem, og du skal sende varerne tilbage til os på vores kontaktadresse på din egen regning og risiko hurtigst muligt.

13.4 Når du har meddelt os, at du annullerer din kontrakt, vil ethvert beløb debiteret til os fra dit betalingskort igen krediteres din konto så hurtigt som muligt og under alle omstændigheder senest 30 dage efter din bestilling, FORUDSAT AT de pågældende varer bliver returneret af dig og modtaget af os i den tilstand, de var i, da de blev leveret til dig. Hvis du ikke returnerer varerne, som er blevet leveret til dig, eller ikke betaler leveringsomkostningerne, har vi ret til at fratrække de direkte omkostninger ved inddrivelse af varerne fra det beløb, som skal krediteres til dig igen.

 

13.5          Du vil blive krediteret igen for de omkostninger, der er betalt for returneringen af defekte eller utilfredsstillende varer.

 

 

14. Annullering fra vores side

14.1 Vi forbeholder os retten til at annullere kontrakten mellem os, hvis:

 

14.1.1 vi ikke har nok på lager til at kunne levere de varer, du har bestilt;

14.1.2 vi ikke leverer til dit område; eller

14.1.3 én eller flere af de varer, du bestilte, var anført til en forkert pris på grund af en skrivefejl eller en fejl i de prisoplysninger, vi modtog fra vores leverandører.

 

14.2          Hvis vi annullerer din kontrakt, giver vi dig besked via e-mail, og vi krediterer ethvert beløb til din konto igen, som blev trukket af os på dit betalingskort, så hurtigt som muligt, men under alle omstændigheder senest 30 dage efter din bestilling.

 

15. Ansvar

15.1 Hvis du ikke modtager varer, som du har bestilt, indenfor 30 dage efter den dato, hvor du bestilte dem, har vi ikke noget ansvar over for dig, medmindre du sender os en skriftlig besked til vores kontaktadresse omkring problemet indenfor 60 dage efter den dato, hvor du bestilte varerne (medmindre dette ikke er praktisk muligt). Hvis du giver os besked om et problem under denne betingelse, vil vores eneste forpligtelse være, efter dit eget valg:

 

15.1.1 at erstatte mangler eller manglende levering;

15.1.2 at erstatte eller reparere varer, der er beskadigede eller defekte; eller

15.1.3 at refundere dig det beløb, du har betalt for de pågældende varer på en måde, som vi vælger, og nogle gange opkræve et håndteringsgebyr på 20 % for returvarer.

 

15.2 Begge parter hæfter kun i henhold til denne kontrakt for tab, som er en rimelig forudsigelig konsekvens af det pågældende kontraktbrud.

 

15.3 Du skal overholde og rette dig efter alle gældende love og regler, herunder at få alle nødvendige tilladelser fra toldvæsenet og tilladelser til at importere, eller andre tilladelser, for at købe varer på vores hjemmeside. Import eller eksport af nogle af vores varer til dig kan være forbudt ifølge visse nationale lovgivninger. Vi giver ingen dækning og påtager os intet ansvar i forbindelse med eksport eller import af de varer, du køber.

15.4          Uanset ovenstående har intet i disse vilkår og betingelser til formål at begrænse de rettigheder, du måtte have som forbruger i henhold til den gældende lokale lovgivning eller andre lovbestemte rettigheder, som ikke kan udelukkes, eller på nogen måde at udelukke eller begrænse vores ansvar over for dig for eventuelle dødsfald eller personskader som følge af vores uagtsomhed.

 

16. Meddelelser

Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i disse vilkår og betingelser, så skal alle meddelelser fra dig til os være skriftlige og sendes til vores kontaktadresse, som er G. Tringov 9, Plovdiv 4000, Bulgarien, og alle meddelelser fra os til dig vil blive vist på vores hjemmeside fra tid til anden.

 

17. Ændringer i juridiske meddelelser

 

Vi forbeholder os retten til at ændre disse vilkår og betingelser fra tid til anden, og du bør kigge dem igennem så ofte som muligt.

 

18. Lovgivning, domsmyndighed og sprog

Denne hjemmeside, ethvert indhold der findes herpå og enhver kontrakt skabt som følge af brugen af denne hjemmeside, er underlagt af og skal fortolkes i overensstemmelse med bulgarsk lov. Parterne i en sådan aftale er enige om at underkaste sig enekompetencen af domstolene i Bulgarien. Alle kontrakter indgås på engelsk.

 

 

 

 

19. Ugyldighed

 

Hvis en del af disse vilkår og betingelser er uden retskraft (herunder en bestemmelse, hvor vi udelukker vores ansvar over for dig), vil håndhævelsen af enhver anden del af disse betingelser ikke blive berørt.

 

 

 

20. Privatlivets fred

Du anerkender og accepterer at være bundet af vilkårene i vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

 

 

21. Tredjeparts rettigheder

Intet i denne aftale har til formål at, eller må, give en tredjepart nogen som helst rettigheder.

 

22. Oprindelse

                  Alle referencer anført i dette katalog er ikke originale, men de kan tilpasses fuldstændigt til de køretøjer, som de er tildelt. Fabrikantens mærker og de originale referencer anvendes alene med det formål at angive den model, hvorpå hver del skal monteres. Alle andre varemærker og logoer tilhører deres respektive ejere.